Opieka nad seniorem 24 proponuje możliwość opieki nad starszymi oraz chorymi osobami w całej Polsce. Oferta obejmuje przeróżne formy opieki, w tym opieka całodobowa, państwowe i prywatne domy opieki, a także stacjonarne oraz domowe hospicja. Pomoc adresowana jest do osób starszych potrzebujących wsparcia, niepełnosprawnych, leżących z powodu choroby i nie tylko, a usługi świadczone są przez doświadczony zespół lekarski, pielęgniarski, opiekuńczy czy rehabilitanów. https://opiekanadseniorem24.pl

By admin